ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน

Top10vpnthai.com ให้บริการข้อมูลและเครื่องมือแก่ผู้ใช้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ดีขึ้น เว็บไซต์ของ Top10vpnthai.com (รวมเรียกว่า "ไซต์") เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Top10vpnthai.com เราให้บริการแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยมีเงื่อนไขว่า พวกเขายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") โดยไม่มีการแก้ไข

การยอมรับเงื่อนไข

โดยการใช้ไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตผู้ใช้

เนื้อหาบนเว็บไซต์ Top10vpnthai.com มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือภายนอก ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือนำไปแสดงต่อสาธารณะ (ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์) พยายามถอดรหัสหรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Top10vpnthai.com เพื่อคัดลอกลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่นหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดย Top10vpnthai.com เมื่อผู้ใช้ดูเนื้อหาเหล่านี้เสร็จแล้ว หรือเมื่อใบอนุญาตนี้สิ้นสุดลง ผู้ใช้ต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดในความครอบครองของตน ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบพิมพ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์ Top10vpnthai.com มีให้บริการตามที่เห็น เราไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย การไม่ละเมิด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืออื่นๆ นอกจากนี้ Top10vpnthai.com ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตไซต์หรือไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

เนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูลที่จัดทำโดยผู้อนุญาต Top10vpnthai.com และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Top10vpnthai.com รวมถึงบริการใดๆ ("เนื้อหา") มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้ควรอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งทางออนไลน์หรือบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จริง แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่เราไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน Top10vpnthai.com เป็นเว็บไซต์ที่ทำการเปรียบเทียบและรีวิวผลิตภัณฑ์ตามโฆษณา เพื่อให้สามารถนำเสนอไซต์นี้แก่ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราใช้ลิงก์ที่ช่วยให้เราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแนะนำจากไซต์พันธมิตร VPN ของเรา ลำดับและการจัดอันดับของพันธมิตร VPN ในแผนภูมิเปรียบเทียบของเราอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับความนิยม การแปลงข้อมูล และข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวม การให้คะแนน ลำดับ และการจัดอันดับของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย

การใช้เว็บไซต์และบริการนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ไม่ว่าในกรณีใด Top10vpnthai.com หรือซัพพลายเออร์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) เราไม่รับผิดชอบในทางใดๆ สำหรับเนื้อหาที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของเราแม้ว่า Top10vpnthai.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราจะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ค่าตอบแทน

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และยกเว้นเราจากความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้เหล่านี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่เรา

การแก้ไข / ข้อผิดพลาด

เนื้อหาบนเว็บไซต์ Top10vpnthai.com อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์หรือภาพถ่าย Top10vpnthai.com ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของช่วงเวลาของเนื้อหาบนเว็บไซต์ Top10vpnthai.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Top10vpnthai.com ไม่รับประกันว่าจะอัปเดตเนื้อหานี้เป็นประจำ

ลิงก์ไปยังผู้ให้บริการภายนอก

Top10vpnthai.com ไม่ได้ทดสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว การรวบรวมลิงก์ไม่ได้หมายความว่า Top10vpnthai.com เป็นผู้อนุมัติไซต์เหล่านี้ การใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

Top10vpnthai.com อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุด

กฎหมายที่บังคับใช้

การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ Top10vpnthai.com อยู่ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมายกับประเทศของผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขในศาลของสหราชอาณาจักรเท่านั้น ผู้ใช้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลนี้และเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าวในข้อพิพาทดังกล่าว

คำถาม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดส่งอีเมลมาที่ hello@Top10vpnthai.com